woonplaats.nl is de plaats voor zoekers
en aanbieders van woningen.
Gratis en makkelijk
in het gebruik.

woonplaats.nl is de plaats voor zoekers en aanbieders van woningen. Gratis en makkelijk in het gebruik.

Over woonplaats.nl

Woonplaats.nl is de plaats waar het voor de woningzoeker eenvoudig is om een woning te zoeken en te vinden en eventueel op eigen verzoek gerelateerde diensten aan te vragen zonder hinderlijke reclames of informatie waar niet om is gevraagd.

Daarnaast is het voor de makelaar makkelijk om het aanbod en diensten op de website te plaatsen en te beheren en hiermee uitstekend vindbaar te zijn.

Het aanmelden op de website van woningen en projecten kan alleen gedaan worden door professionele makelaars ongeacht bij welke brancheorganisatie ze zijn aangesloten. Op deze wijze blijft het aanbod actueel, relevant en compleet.

Het gebruik van de website en het aanbieden van koopwoningen, huurwoningen en nieuwbouwprojecten is gratis.

Vriendelijke groet,
woonplaats.nl

Woning
verkopen?

Klik hier en kies voor
een ervaren makelaar
bij jou in de buurt!

Woning
verhuren?

Klik hier en kies voor
een ervaren verhuurmakelaar
bij jou in de buurt!